Γεώργιος Σταυρουλάκης

Ειδικότητα: Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Τομέας Επιστήμης Αποφάσεων, στο αντικείμενο Υπολογιστική Μηχανική. Διευθυντής Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης, Διευθυντής Εργαστηρίου CAD.

Εκπαίδευση: Υφηγεσία στη Μηχανική, Πολυτεχνείο Braunschweig, Γερμανία (2000), Διδακτορικό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991).  Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1985).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Προσομοίωση και βελτιστοποίηση στη μηχανική, Τοπολογική Βελτιστοποίηση, Ευφυή Υλικά και Κατασκευές, Αυξητικά Μεταϋλικά,  Σύγχρονοι μέθοδοι εκπαίδευσης από απόσταση.

Νικόλαος Μπιλάλης

Ειδικότητα: Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Τομέας Συστημάτων Παραγωγής, στο αντικείμενο Σχεδιασμός Παραγωγής με χρήση Η/Υ.

Εκπαίδευση: PhD, Loughborough University of Technology, UK (1983). MSc Mechanical Engineering Design, Aston University of Birmingham, UK (1979). Δίπλωμα Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1978).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διαχείριση Νέων Προϊόντων, Εργαλεία Υποστήριξης Σχεδιομελέτης, Ταχεία Πρωτοτυποποίηση και Ταχεία Εργαλεία, Πλασματική Πρωτοτυποποίηση και Παραγωγή, Σύγχρονοι μέθοδοι εκπαίδευσης από απόσταση.

Εμμανουήλ Μαραβελάκης

Ειδικότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τομέας Πληροφορικής και Αυτοματισμού, Εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών & Αυτοματισμού.

Εκπαίδευση: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Τομέας Συστημάτων Παραγωγής.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αντίστροφη Μηχανική, Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ταχεία Πρωτοτυποίηση, Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ευρυδίκη Παπαχρήστου

Ειδικότητα: Επίκουρος Καθηγήτρια στο τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), Εργαστήριο CAD

Εκπαίδευση: BA(Hons) European Fashion (Product Development), University of Kent, UK. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διδακτορικό Δϊπλωμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ταχεία Πρωτοτυποποίηση Ρούχων, Παραμετροποίηση 3D μοντέλων ενδυμάτων, Σχεδίαση Ρούχων με ευφυείς διαδικασίες