Έρευνα

Το εργαστήριο CAD έχει αναπτύξει μια σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση ερευνητικών έργων με ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαχείριση και ανάπτυξη νέων υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικούς τομείς παραγωγής και υπηρεσιών.

Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ

Εννοιολογικός σχεδιασμός προϊόντων μόδας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης-AI-CFPD

Διάρκεια: 7/2018 - 6/2021

Περιγραφή

Ιστοσελίδα Έργου

Χρηματοδότηση

Το έργο υποστηρίζεται από:

Erasmus+ SHOEMAN

Στελέχη για μια Αποδοτική και Καινοτόμο Υποδηματοποιία - SHOEMAN

Συνεργασία 2 - RE-PV

Επανασχεδιασμός και Ανακύκλωση Φωτοβολταϊκών Πινάκων-RE-PV

Διάρκεια: : 11/2013 – 6/2015

Περιγραφή

Ιστοσελίδα Έργου

 

 

Erasmus+REILEAP

Ενίσχυση των δυνατοτήτων των ΑΕΙ για δερματα και δερμάτινα προϊόντα στο Ουζμπεκιστάν-Καζακστάν - REILEAP

Διάρκεια: 1/2021 – 1/2024

Περιγραφή

Ιστοσελίδα Έργου

Ιστοσελίδα Facebook

 

Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ

Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Σχεδιασμό και την Ταχεία Πρωτοτυποποίηση Ρούχων / i-MANNEQUIN