Έρευνα

Το εργαστήριο CAD έχει αναπτύξει μια σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση ερευνητικών έργων με ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαχείριση και ανάπτυξη νέων υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικούς τομείς παραγωγής και υπηρεσιών.

Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ

Εννοιολογικός σχεδιασμός προϊόντων μόδας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης-AI-CFPD

Διάρκεια: 7/2018 - 6/2021

Περιγραφή

Ιστοσελίδα Έργου

Χρηματοδότηση

Το έργο υποστηρίζεται από:

Erasmus+ SHOEMAN

Στελέχη για μια Αποδοτική και Καινοτόμο Υποδηματοποιία - SHOEMAN

Συνεργασία 2 - RE-PV

Επανασχεδιασμός και Ανακύκλωση Φωτοβολταϊκών Πινάκων-RE-PV

Διάρκεια: : 11/2013 – 6/2015

Περιγραφή

Robotics can offer numerous opportunities to a wide range of market domains in a developing country like India, such as manufacturing, agriculture, transport and logistics, space exploration, etc. However, the use of robotics in India has been mainly challenged by the high cost of adoption, lack of accessibility, and the lack of skilled talent in robotics technology. The current project, IRAS-HUB, addresses the lack of skilled talent in robotics technology in India by the establishment of three hubs in robotics and autonomous systems (RAS).
Project IRAS-HUB will achieve the following results:
1. 3 RAS hubs set up at and equipped with prototyping equipment and robotics software in three Indian HEIs.
2. 22 faculties from Indian HEIs will be trained in RAS by reputable researchers and experts from EU HEIs.
3. 8 courses in robotics at Indian HEIs will be developed and/or modernized.
4. 1 standardized training program will be developed for the continued learning of working professionals in RAS.
5. 3 industry-driven pilot projects in RAS will be developed in India, one in each Indian HEI.
6. 220 senior UG and PG students will be taught through the developed and modernized semester-long courses.
7. 60 working professionals in RAS from other Indian HEIs and robotics industries will be formally trained in RAS through the developed training program.
Project IRAS-HUB envisions to achieve the following impact:
1. Development of highly knowledgeable and skilled human resources in RAS in India.
2. Promotion of knowledge generation in robotics technology through basic and applied research.
3. Development of robotics technology for problem-solving in diverse sectors of India such as agriculture, transportation, etc.
4. Promotion of competencies, capacity building, and training to nurture innovation and start-ups and aspiring entrepreneurs in robotics.
5. Internationalization and modernization of Indian HEIs by connecting Indian HEI’s with global efforts in robotics education.

 

Ιστοσελίδα Έργου

 

 

Erasmus+REILEAP

Ενίσχυση των δυνατοτήτων των ΑΕΙ για δερματα και δερμάτινα προϊόντα στο Ουζμπεκιστάν-Καζακστάν - REILEAP

Διάρκεια: 1/2021 – 1/2024

Περιγραφή

Ιστοσελίδα Έργου

Ιστοσελίδα Facebook

 

Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ

Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Σχεδιασμό και την Ταχεία Πρωτοτυποποίηση Ρούχων / i-MANNEQUIN

Erasmus+IRAS-HUB

Ενίσχυση Δυνατοτήτων σε Ρομποτικά και Αυτόνομα Συστήματα στην Ινδία/ IRAS-HUB

Διάρκεια: : 03/2023 – 02/2026

Περιγραφή

Ιστοσελίδα Έργου