ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - 17 ΜΑΙΟΥ 2021

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ - 13 - 16 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2021

Slide background

1η Συνάντηση

Slide background

1η Συνάντηση

Slide background

2η Συνάντηση

Slide background

3η Συνάντηση

Slide background

4η Συνάντηση

Slide background

4η Συνάντηση

Slide background

5η Συνάντηση

Τασκένδη - TITLI

Slide background

5η Συνάντηση

Τασκένδη - TITLI

Slide background

5η Συνάντηση

Τασκένδη - TITLI

Slide background

5η Συνάντηση

Τασκένδη - TITLI

Slide background

5η Συνάντηση

Τασκένδη - TITLI

Slide background

5η Συνάντηση

Τασκένδη - TITLI

Slide background

5η Συνάντηση

Τασκένδη - TITLI