ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - 17 ΜΑΙΟΥ 2021

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Slide background

1η Συνάντηση

Slide background

1η Συνάντηση

Slide background

2η Συνάντηση

Slide background

3η Συνάντηση

Slide background

4η Συνάντηση

Slide background

4η Συνάντηση