Εργαστήριο Σχεδίασης με Υπολογιστή - CAD

Το εργαστήριο CAD καλύπτει τη διδασκαλία των μαθημάτων Μελέτη-Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ- CAD, Μελέτη Ανάπτυξη Προϊόντων, Μοντελοποίηση και Παραγωγή Προϊόντων, στο προπτυχιακό  κύκλοι σπουδών και Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων/ Υπηρεσιών, Ειδικά Θέματα Σχεδιομελέτης με Χρήση Υπολογιστή στο  μεταπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών.

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου CAD αφορά θέματα τρισδιάστατου σχεδιασμού και βελτιστοποίησης σε διάφορους τομείς (μηχανολογικός, ένδυση, υποδηματοποιία),  προσθετική παραγωγή/ ταχεία πρωτοτυποποίηση, αντίστροφη μηχανική, βιομηχανική αριστεία, τεχνητή νοημοσύνη, σχεδίαση για παραγωγή και αποσυναρμολόγηση, περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ανακύκλωση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, κλωστοϋφαντουργικών  προϊόντων, εκτίμηση κύκλου ζωής προϊόντος.

Σκοπός

Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών είναι σήμερα ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες του ανταγωνισμού σε  όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Αυτή η τάση υποστηρίζεται από την εισαγωγή και την επιτυχή εφαρμογή εντός των επιχειρήσεων μεθόδων και σύγχρονων τεχνολογιών που υποστηρίζονται από εφαρμογές πληροφορικής για το σχεδιασμό του προϊόντος και της υπηρεσίας. Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών είναι το τελικό αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μιας σειράς διαδικασιών και λειτουργιών που υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση, όπως η έρευνα και ανάπτυξη, το μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση, κ.λπ. 
Το εργαστήριο CAD έχει αναπτύξει μια σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση ερευνητικών έργων με ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαχείριση και ανάπτυξη νέων υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικούς τομείς παραγωγής και υπηρεσιών.

Υπηρεσίες και Προϊόντα

Το Εργαστήριο CAD μπορεί να προσφέρει:

  • Εκπαίδευση σε συστήματα Computer Aided Design και συμπληρωματικών εφαρμογών Ανάλυσης, Προσομοίωσης, Πρωτοτυποποίησης και  Παραγωγής.
  • Σχεδιασμό, επιλογή και ανάπτυξη ειδικευμένων προϊόντων Computer Aided Design σε μηχανολογικές και ειδικευμένες εφαρμογές ένδυσης και υποδηματοποιίας.
  • Οργάνωση του Τμήματος για τη διαχείριση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως, CAD / CAM, ταχείας προτυποποίησης, εικονικά πρωτότυπα σχεδίασης/ ανάλυσης/ παραγωγής και αριστοποίηση παραγωγής.
  • Διαχείριση και ολοκλήρωση των τεχνολογικά καινοτόμων εφαρμογών στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.
  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή πρωτοτύπων με χρήση τεχνολογιών αντίστροφης μηχανικής, ταχείας πρωτοτυποποίησης, προσθετικής παραγωγής, εικονικής μοντελοποίησης/ ψηφιακής προσομοίωσης .
  • Ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολογίας, διαχείρισης καινοτομίας, επιχειρηματικότητας.

Ιστορικό του Εργαστηρίου

Το εργαστήριο Σχεδίασης με Υπολογιστή, Εργαστήριο CAD, ιδρύθηκε το  1998 και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού/ Μελέτης/ Παραγωγής/Εφαρμογής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής και ειδικών προγραμμάτων σχεδιασμού (CAD/CAE/CAM).

Κτίρια & Εγκαταστάσεις

Το εργαστήριο Σχεδίασης με Υπολογιστή βρίσκεται στην Πολυτεχνειούπολη, κτίρια Δ5.

Η Πολυτεχνειούπολη είναι κτισμένη σε πανοραμική τοποθεσία στο Ακρωτήρι Χανίων, 7 Km βορειοανατολικά της πόλης και εκτείνεται σε έκταση 2.900 στρεμμάτων.

Τα μοντέρνα κτίρια που την αποτελούν διαθέτουν πολλές εγκαταστάσεις εξασφαλίζοντας όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις διδασκαλίας, εργασίας και ασφάλειας, ενώ εναρμονίζονται με το περιβάλλον αποτελώντας πρότυπο αρχιτεκτονικής σχεδίασης σε πανελλήνιο επίπεδο.