Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΑΕΙ για δέρματα και δερμάτινα προϊόντα στο Ουζμπεκιστάν-Καζακστάν

Reinforcing Capacities of HEIs for leather and leather products in Uzbekistan-Kazakhstan

Κωδικός έργου: 618930-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Διάρκεια : 15/1/2021 - 14/1/2024

Σκοπός Έργου

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας δέρματος και προϊόντων δέρματος στο Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν, μέσω της δημιουργίας τεσσάρων κέντρων δερμάτινων προϊόντων (δύο στο Ουζμπεκιστάν και δύο στο Καζακστάν) προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαπιστωμένη ανάγκη ενδυνάμωσης και ενίσχυση του εκσυγχρονισμού, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα δέρματος στις δύο χώρες. Μέσω της δημιουργίας και της λειτουργίας αυτών των κέντρων στο Ουζμπεκιστάν και στο Καζακστάν θα προσφέρονται στον τομέα δέρματος επιχειρηματικές υπηρεσίες, όπως δοκιμές ποιότητας, πιστοποίηση προϊόντων, εξειδικευμένη εκπαίδευση, τάσεις μόδας, μοντέρνος σχεδιασμός, οργάνωση παραγωγής και ευκαιρίες χρηματοδότησης. Οι επαγγελματίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, και στους φοιτητές σε αυτόν τον τομέα θα βελτιώσουν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους, οι οποίες με τη σειρά τους θα αναβαθμίσουν τις δυνατότητες των εταιρειών παραγωγής δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Πληροφορίες Έργου

Έναρξη: 15-01-2021 - Λήξη: 14-01-2024

Πρόγραμμα: Erasmus+

Βασική Δράση: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Action Type: Ανάπτυξη ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Project Reference: 618930-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Ιστοσελίδα Έργου

http://www.reileap.com

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068272353662

 

Εταίροι Έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

POLITECNICO CALZATURIERO

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης

EGE University

GuruServices.Biz

Tashkent Institute of Textile and Light Industry

Jizzakh Polytechnic Institute

Center of Women Inventors of Uzbekistan

M.Kh. Dulaty Taraz Regional University

M.Auezov South Kazakhstan University