Περιγραφή μαθήματος

Χρήση Συστημάτων 3D-CAD στην Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Μέθοδοι Δημιουργίας του 3D Μοντέλου Προϊόντος, Ειδικά Θέματα Στερεάς Παραμετρικής Σχεδίασης και Συναρμολόγησης, Σχεδίαση με Επιφάνειες, Καμπύλες και Επιφάνειες Splines, Επιφάνειες Υποδιαίρεσης, Αντίστροφη Μηχανική