Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολής ΜΠΔ - Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων
Χειμερινό εξάμηνο

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων/Υπηρεσιών
MSc in Technology and Innovation Management 
2nd Semester

Ειδικά Θέματα Σχεδιομελέτης με Χρήση Υπολογιστή
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολής ΜΠΔ - Συστήματα Παραγωγής
Χειμερινό εξάμηνο