Επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Δρ. Παύλος Κουλουριδάκης

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη

73100 Χανιά

Τηλ. +302821037256, +306978106456

Fax:

email: pavloskoul@gmail.com


Θέση στο χάρτη: