Επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Δρ. Παύλος Κουλουριδάκης

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη

73100 Χανιά

Τηλ.

Fax:

email:


Θέση στο χάρτη: