Περιγραφή μαθήματος
Μοντελοποίηση με χρήση επιφανειών - Καμπύλες και επιφάνειες ελεύθερης μορφής, Bezier, B-Splines και NURBS, Επεξεργασία, Ανάλυση και Σύνδεση καμπυλών και επιφανειών. Προσθετική Παραγωγή, από την Ταχεία Πρωτοτυποποίηση στην Προσθετική Παραγωγή, τεχνολογίες, εφαρμογές και σχεδίαση προϊόντων για Προσθετική Παραγωγή. Παραγωγή με χρήση Υπολογιστή – CAM, Προετοιμασία προγράμματος καθοδήγησης εργαλειομηχανών με συστήματα CAM, εφαρμογή σε τόρνο και φρέζα 3 αξόνων.

Εργαστήριο: Σύστημα μοντελοποίησης Shape Studio και NC Manufacturing turning, milling, post processor  από Siemens NX, MK Tools

Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Επιφάνειες Ελεύθερης μορφής Bezier, B-Spline, Nurbs, Επιφάνειες Υποδιαίρεσης
  • Καμπύλες και Επιφάνειες σε Shape Studio, Realize Shape
  • Προσθετική παραγωγή
  • Σχεδίαση για συναρμολόγηση και για το περιβάλλον

Εργαστήριο
Φωτογραφίες από τις ασκήσεις των φοιτητων