Εκπαίδευση

Το εργαστήριο CAD καλύπτει τη διδασκαλία των μαθημάτων Μελέτη-Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ - CAD, Μελέτη Ανάπτυξη Προϊόντων, Μοντελοποίηση και Παραγωγή Προϊόντων, στο προπτυχιακό κύκλο σπουδών και Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων/Υπηρεσιών, Ειδικά Θέματα Σχεδιομελέτης με Χρήση Υπολογιστή στο  μεταπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών.