Εκπαίδευση

Το εργαστήριο CAD καλύπτει τη διδασκαλία των μαθημάτων Μελέτη-Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ - CAD, Σεμινάρια τρισδιάστατης σάρωσης, Σεμινάρια τρισδιάστατης εκτύπωσης, στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών και Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων/Υπηρεσιών, Ειδικά Θέματα Σχεδιομελέτης με Χρήση Υπολογιστή στο  μεταπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών.