Ενίσχυση Δυνατοτήτων στη Ρομποτική & Αυτόνομα Συστήματα στην Ινδία -IRAS-HUB

Capacity Building in Robotics & Autonomous Systems in India - IRAS-HUB

Κωδικός έργου: ERASMUS2027 - 101083029

Διάρκεια : 1/3/2023 - 28/2/2026

Σκοπός Έργου

Το έργο Ενίσχυση Δυνατοτήτων στη Ρομποτική & Αυτόνομα Συστήματα στην Ινδία - Capacity Building in Robotics &; Autonomous Systems in India (IRAS-HUB)  [101083029], με επικεφαλής το IIIT-Delhi, στοχεύει στη δημιουργία τριών κόμβων ρομποτικής και αυτόνομων συστημάτων (RAS) στην Ινδία για να ξεπεραστεί η σπανιότητα των ειδικευμένων ταλέντων στη ρομποτική τεχνολογία. Οι κόμβοι θα εξοπλιστούν με πρωτότυπο εξοπλισμό και λογισμικό ρομποτικής και θα εκπαιδεύσουν ερευνητές από ινδικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε Ρομποτικά και Αυτόνομα Συστήματα (RAS) με εμπειρογνώμονες από τα ΑΕΙ της ΕΕ. Το IRAS-HUB χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για τρία χρόνια (2023-2025) με ~800.000 ευρώ και περιλαμβάνει δέκα εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ΑΕΙ από την Ινδία. Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί είναι::

 • » International Institute of Information Technology Hyderabad, India
 • » Indian Institute of Information Technology Allahabad, India
 • » Universita Degli Studi Di Genova, Italy
 • » Politechnika Warszawska, Poland
 • » Universitat Rovira I Virgili, Spain
 • » Creative Thinking Development, Greece
 • » Guru Gobind Singh Indraprastha University, India
 • » Addverb Technologies, India
 • » Polytechneio Kritis, Greece

Ο στόχος αυτού του έργου είναι να αναπτύξει ρομποτική τεχνολογία για την επίλυση προβλημάτων σε διάφορους τομείς της Ινδίας, όπως η γεωργία, οι μεταφορές κ.λπ., να προωθήσει τις ικανότητες, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση για την ανάπτυξη της καινοτομίας, των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των επίδοξων επιχειρηματιών στη ρομποτική και να αναπτύξει μαθήματα ρομποτικής στο επίπεδο της προπτυχιακής (UG), μεταπτυχιακής (PG) και της συνεχούς μάθησης των επαγγελματιών που εργάζονται.

 

Το έργο IRAS-HUB θα επιτύχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 

 • 3 κόμβοι RAS θα δημιουργηθούν και θα εξοπλιστούν με πρωτότυπο εξοπλισμό και λογισμικό ρομποτικής σε τρία διαφορετικά ινδικά ΑΕΙ, συγκεκριμένα στα IIIT-Delhi, IIIT-Hyderabad και IIIT-Allahabad.
 • 22 στελέχη από ινδικά ΑΕΙ θα εκπαιδευτούν στο RAS από εμπειρογνώμονες από τέσσερα ΑΕΙ της ΕΕ, συγκεκριμένα το UNIGE της Ιταλίας, το WUT της Πολωνία, το URV της Ισπανία και το TUC της Ελλάδας.
 • 4 υπάρχοντα μαθήματα ρομποτικής στα ινδικά ΑΕΙ θα εκσυγχρονιστούν και 4 επιπλέον μαθήματα ρομποτικής θα αναπτυχθούν για τελειόφοιτους προπτυχιακούς (UG) και μεταπτυχιακούς (PG) φοιτητές.
 • 1 πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης θα αναπτυχθεί για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των επαγγελματιών που εργάζονται στο RAS.
 • 3 βιομηχανικά πιλοτικά έργα στο RAS θα αναπτυχθούν στην Ινδία, ένα σε κάθε ινδικό ΑΕΙ.
 • 220 τελειόφοιτοι προπτυχιακοί (UG) και μεταπτυχιακοί (PG) φοιτητές θα διδαχθούν μέσω των αναπτυγμένων και εκσυγχρονισμένων εξαμηνιαίων μαθημάτων.
 • 60 εργαζόμενοι επαγγελματίες στο RAS από άλλα ινδικά ΑΕΙ και βιομηχανίες ρομποτικής θα εκπαιδευτούν επίσημα στο RAS μέσω του αναπτυγμένου προγράμματος κατάρτισης.
 • 1 πλατφόρμα συνεργασίας θα δημιουργηθεί με στόχο τη περαιτέρω συνεργασία μεταξύ τριών κόμβων RAS.

Αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει στη διεθνοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των ινδικών ΑΕΙ, συνδέοντάς τα με τις παγκόσμιες προσπάθειες εκπαίδευσης και έρευνας στη ρομποτική.

Πληροφορίες Έργου

Έναρξη: 01-03-2023 - Λήξη: 28-02-2026

Πρόγραμμα: ERASMUS 2027 - ERASMUS-EDU-2022-CBHE

Βασική Δράση: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Action Type: Ανάπτυξη ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Project ID: 101083029

Ιστοσελίδα Έργου

 

Facebook

 

 

Εταίροι Έργου

INDRAPRASTHA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY DEHLI - IIIT-DELHI

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY HYDERABAD - IIIT H

INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY ALLAHABAD - IIIT A

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA - UNIGE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - URV

DIMIOURGIKI SKEPSI ANAPTYXIS - CREATIVE THINKING DEVELOPMENT

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY - Guru Gobind Singh Indraprastha University

ADDVERB TECHNOLOGIES LIMITED - Addverb Technologies

POLYTECHNEIO KRITIS - TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE