Επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη

73100 Χανιά


Θέση στο χάρτη: